Ціни на сайті можуть відрізнятись, прохання уточнювати всі ціни у менеджерів!
Раді повідомити, що ТОВ "Київський вентиляційний завод" відновив свою роботу в повному обсязі!
Чекаємо на ваші замовлення)
Слава Україні!

Гарантійні зобов'язання

 1. На поставлений Покупцю Товар розповсюджуються гарантійні зобов’язання Продавця чи виробника товару. Гарантійний строк вказується в паспорті на Товар. Паспорт на Товар в частині інформації щодо гарантійних зобов’язань, а також умов монтажу та експлуатації Товару є невід’ємною частиною договору поставки. Гарантійні зобов’язання діють лише при умові дотримання Покупцем (чи іншим користувачем товару) правил транспортування, експлуатації, монтажу, демонтажу, підключення та вводу в експлуатацію товару, а також норм, умов правильної експлуатації Товару, які рекомендуються виробником та/або Продавцем та вказуються в Паспорті на Товар та/або в Інструкції по експлуатації обладнання. Втрата або відсутність паспорта не є причиною невиконання умов монтажу та експлуатації, які зазначені в паспорті на товар. Крім того, у разі втрати чи відсутності паспорту на товар Продавець має право зняти товар з гарантії. Початок гарантійного строку починається з дня продажу вентилятора, датою продажу вважається дата підписання видаткової накладної та/або видачі інших супровідних документів на товар, що підтверджують фактичне відвантаження товару.
 2. При виході з ладу чи виникненні інших несправностей товару у межах гарантійного строку, Покупець зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виявлення зазначених фактів. У випадку, якщо зазначені несправності будуть визнані Сторонами гарантійним випадком, Покупець має право звернутися до Продавця чи виробника товару з вимогою про здійснення гарантійного ремонту чи гарантійної заміни товару. Питання щодо встановлення гарантійного випадку, а також порядок повернення грошових коштів фізичним особам також додатково регулюється положеннями Закону України «Про захист прав споживачів».
 3. Дефекти товару, які виникли внаслідок його нормального (природного) зносу гарантійним випадком не вважаються.
 4. Гарантійні зобов’язання не поширюються на комплектуючі частини обладнання, які самостійно вводяться в експлуатацію Покупцем.
 5. Гарантійний ремонт проводиться на території сервісної станції Продавця чи виробника товару. Усі витрати пов’язані з транспортуванням вузлів та агрегатів оплачує Покупець.
 6. У необхідних випадках, за взаємною згодою Сторін, для надання висновку про причини виходу з ладу товару може залучатися незалежна експертна організація.
 7. Покупець має право вимагати гарантійної заміни товару лише у випадку наявності істотного недоліку такого товару.
 8. Гарантійні зобов’язання Продавця чи Виробника також не розповсюджуються на наступні випадки:
  • несправність товару виникла в зв’язку з неправильною експлуатацією інших вузлів та агрегатів, пов’язаних із експлуатацією товару єдиним призначенням;
  • товар використовувався не за його цільовим призначенням;
  • товар експлуатувався з порушенням правил експлуатації, передбачених інструкцією по експлуатації виробника чи продавця;
  • запломбований товар, має пошкоджені пломби або інші ознаки, які вказують, що він був розібраний, були демонтовані або вмонтовані окремі елементи товару;
  • товар пошкоджений, в конструкцію або цілісність товару були внесені будь-які зміни;
  • товар має відхилення від нормальних показників роботи, що викликано недотриманням вимог  виробника щодо монтажу та експлуатації Товару.

Визначення термінів

Гарантійний випадок – вихід з ладу Товару в межах гарантійного строку з причин, незалежних від волі і дій Сторін, внаслідок однієї із наступних обставин: 1) виробничий дефект Товару (внаслідок порушення технологічного режиму виготовлення виробу); 2) використання виробником неякісних матеріалів.

Гарантійна заміна – це заміна особою, яка несе гарантійні зобов’язання, товару, який має істотні недоліки, якщо такі недоліки були виявлені в межах гарантійного строку, на аналогічний чи однорідний товар належної якості.

Гарантійний ремонт – це дії, направлені на відновлення робочого стану та максимальне відновлення експлуатаційних можливостей Товару, здійснюються особою, яка несе гарантійні зобов’язання, у випадку настання гарантійного випадку.

Гарантійний строк – це строк, протягом якого Продавець та виробник товару гарантують його якість.

Дата оплати товару – дата зарахування на поточний рахунок Продавця грошових коштів Покупця у сумі повної чи частини вартості Товару.

Істотний недолік товару - недолік, який виник з вини Продавця чи виробника товару, внаслідок якого неможливо чи недопустимо використовувати товар відповідно до його цільового призначення, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад тридцять календарних днів.

Повернення і обмін товару

Відповідно до «Закону про захист прав споживача» покупець має право обміняти або повернути куплений товар протягом 14 днів після покупки.

Обмін і повернення здійснюється тільки при наявності чека і за умови, що товаром не користувались, він зберіг товарний вигляд і комплектацію, на ньому є всі ярлики, наклейки, заводське маркування, інструкції, його упаковка не ушкоджена.